Brak wyników

SALA OPERACYJNA

28 listopada 2019

NR 5 (Listopad 2019)

Wykorzystanie autogenicznego przeszczepu istoty gąbczastej i płyty L blokowanej w zabiegu korekcyjnym osteosyntezy kości udowej – opis przypadku

0 2506

Opisywany przypadek dotyczy 4-letniego psa, samca, rasy pekińczyk. W innym zakładzie leczenia zwierząt wykonano zabieg osteosyntezy lewej kości udowej za pomocą pojedynczego gwoździa śródszpikowego. Pacjent trafił do przychodni w celu konsultacji ortopedycznej z powodu braku efektów leczenia. Badanie radiologiczne uwidoczniło przebudowę kości udowej oraz wytworzenie stawu rzekomego z miejscu przełomu. Wykonano zabieg osteosyntezy z użyciem płyty L blokowanej 2,7 mm oraz przeszczepu istoty gąbczastej z kości ramiennej.

Pies, rasy pekińczyk, samiec, w wieku 4 lat, prawdopodobnie uległ wypadkowi samochodowemu, na skutek którego doszło do złamania 1/3 dalszej lewej kości udowej. Złamanie zamknięte, proste, o skośnej szczelinie przełomu, z przemieszczeniem bocznym oraz skróceniem odłamów (fot. 1).

Fot. 1
RTG boczne i strzałkowe złamania kości udowej

W innym zakładzie leczenia zwierząt wykonano zabieg osteosyntezy za pomocą pojedynczego gwoździa śródszpikowego. Osiem dni po zabiegu wykonano kontrolne zdjęcie rentgenograficzne (RTG) (fot. 2), które uwidoczniło brak stabilizacji odłamów, destabilizację oraz rotację odłamu dalszego.

Fot. 2
RTG boczne i strzałkowe po zabiegu osteosyntezy na gwóźdź śródszpikowy

Została wykonana reoperacja, nastawiono odłamy i dołożono 2 skrzyżowane druty Kirschnera. Po 6 tygodniach wykonano kontrolne zdjęcie RTG (fot. 3), które uwidoczniło rozejście się odłamów oraz brak cech zrostu, przebudowę struktur kości udowej i odczyn okostnej odłamu bliższego, cechy osteolizy i ścieńczenie warstwy korowej odłamu dalszego. Zdecydowano o usunięciu gwoździ i pozostawieniu do samoistnego zagojenia.

Fot. 3
RTG boczne i strzałkowe 8 dni po zabiegu – destabilizacja odłamów

Trzy tygodnie po usunięciu wszczepów pacjent trafił do przychodni autorów w celu konsultacji ortopedycznej. W dniu badania pies wykazywał kulawiznę 4. stopnia, poruszając się na 3 kończynach z luźno wiszącą lewą kończyną miedniczną. Stwierdzono silne zaniki mięśniowe, wyczuwalny przełom złamania oraz krepitację między odłamami. Podczas badania pies wykazywał silne objawy bólowe.
Wykonano zdjęcia RTG w projekcji lewobocznej oraz strzałkowej (fot. 4). Uwidoczniono masywną przebudowę struktur kości udowej z silnym odczynem okostnej odłamu bliższego, cechami osteolizy i znacznego stopnia ścieńczeniem warstwy korowej odłamu dalszego oraz wytworzeniem stawu rzekomego w miejscu przełomu.

Fot. 4
RTG boczne i strzałkowe po re-operacji przy użyciu skrzyżowanych gwoździ Kirschnera


Zalecono wykonanie zabiegu osteosyntezy kości udowej z użyciem płyty L blokowanej z odtworzeniem jam szpikowych i wykorzystaniem przeszczepu istoty gąbczastej.

Leczenie

Zaplanowano przeprowadzenie operacji usunięcia stawu rzekomego ze skróceniem kości udowej oraz z przeszczepem istoty gąbczastej pobranej z guzka większego kości ramiennej. Zabieg miał odtworzyć oś długą kości udowej, stabilizując odłam bliższy z odłamem dalszym i stwarzając optymalne warunki do gojenia kości.
Podczas zabiegu do premedykacji użyto medetomidyny – 10–25 mcg/kg m.c. i butorfanolu – 0,1 mg/kg m.c., do indukcji wykorzystano propofol – 4 mg/kg m.c. Psa zaintubowano, a do kondukcji znieczulenia użyto izofluranu 2 vol%. Psa ułożono w pozycji prawobocznej. Zachowując zasady sterylności, wykonano dojście do trzonu kości udowej lewej. Cięcie skóry poprowadzono wzdłuż przedniobocznej granicy uda, przednio od blizny pooperacyjnej na długości od kłykcia kości u...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę multimedialnego czasopisma weterynaryjnego VetTrends
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Filmy, szkolenia, zdjęcia i prezentacje jako uzupełnienie treści wydań
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy